Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tjenester

Forstudie
Vurdere kraftpotensiale i et vassdrag
Forprosjekt
Lånesøknad
Søknader
Søke fritak for konsesjonsplikt
Konsesjonssøknader
Bygging av småkraftverk
Detaljprosjektering
Myndighetskontakt
NVE
Kommune
Fylkesmann
Fylkeskommune
Statens vegvesen
Prosjektadministrasjon
Prosjektledelse
Byggeledelse

Kunden vil få gjennomført en analyse både av kostnader og inntekter på et tidlig stadium. Er det grunnlag for å gå videre med prosjektet, vil det utarbeides Søknad om fritak for konsesjonsplikt eller Konsesjonssøknad. Når Fritak for konsesjonsplikt eller Konsesjon er gitt, vil Eide Konsult gjennomføre nødvendig myndighetskontakt og planlegging for å bygge et optimalisert småkraftverk. Eide Konsult har erfaring med bygging av flere småkraftverk. Eide Konsult er et rådgivende ingeniørselskap som ikke ønsker noen eierinteresser i småkraftverk eller med leverandører til småkraftverkene. Utbyggere er derfor sikret å få det beste utstyret for sitt kraftverk.

Eide Konsult skal være en foretrukket rådgiver  som har svært god kompetanse med bygging av småkraftverk fra A til Å.